CIUTAT OBRERA

L’home, quan hagi trencat les cadenes que li esclavitzen, lliure ja, observarà des de l’altura del seu alliberament les ciutats d’ambient irresponsable, i podrà disposar-se a acabar també amb aquest ambient…”, Almanac Tierra y Libertad, 1921, p. 188

CIUTAT i TREBALL

AIGUA i CIUTAT OBRERA

COLÒNIA de CAROLINES

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anuncios